Deuteromycetes
Grzyby niedoskonałe, grzyby anamorficzne, mitosporowe – typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego. Ich stadia konidialne są bardzo podobne do stadiów konidialnych workowców. Obecnie w systematyce grzybów taksonu takiego nie używa się.
U Deuteromycetes mogą występować pewne formy rozmnażania płciowego. Zachodzą u nich procesy plazmogamii, kariogamii, mejozy, jednak nie odbywają się one w określonych organach postaci wegetatywnych, ani w określonych stadiach rozwojowych.
Procesy płciowe nie zachodzą zupełnie (lub zachodzą wyjątkowo, np. w czasie hodowli kultury na sztucznych pożywkach), a rozmnażanie wegetatywne odbywa się prze­ważnie za pomocą konidiów. Eliminacja proce­sów płciowych u tych organizmów związana jest prawdopodobnie z ich wysoką specjalizacją i przystosowaniem do pasożytniczego trybu ży­cia. Rozmnażanie wegetatywne pozwala na tworzenie masy zarodników, mających dokład­nie takie same właściwości fizjologiczne, jak osobnik rodzicielski, a więc zapewnia znalezie­nie odpowiedniego żywiciela i w rezultacie ist­nienie gatunku. Natomiast opozycyjne zjawisko rekombinacji (będącej nieodłącznym elementem pro­cesów płciowych) powoduje powstawanie zarod­ników (mejospor) o przeważnie odmiennych od osobnika rodzicielskiego właściwościach. W przypadku silnie wyspecjalizowanych organiz­mów (np. pasożytów) takie zarodniki mogą nie znaleźć odpowiedniego podłoża do rozwoju grzybni. Konieczną dla procesu ewolucji nie­wielką liczbę nowych genotypów uzyskują albo na drodze mutacji, albo w wyni­ku tzw. cyklu paraseksualnego. Zarodniki wy­tworzone przez grzyby niedoskonałe są przeważnie konidiami powstającymi na końcach wzniesionych konidioforów (jedynie niewielka grupa jednoko­mórkowców może się rozmnażać przez pączko­wanie). Konidiofory mają bardzo różne kształty i występują pojedynczo lub grupują się w spe­cjalnych tworach, opatrzonych własnymi ścian­kami, zbudowanymi ze splecionych strzępek; wymienione twory nazywane są często – lecz nieściśle – owocnikami.
Rodzaje trzonków konidialnych:
Organizmy po większej czę­ści pasożytnicze, wyrządzające często duże szkody gospodarcze. Do grzybów niedoskonałych należy ok. 30 000 gatunków.

Jest to fragment artykułu Deuteromycetes z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Deuteromycetes był wyświetlany 8 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.01.2014)
Zdjęcia dotyczące Deuteromycetes
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Grzyby niedoskonałe – Wikipedia, wolna encyklopedia
U Deuteromycetes mogą występować pewne formy rozmnażania płciowego. Zachodzą u nich procesy plazmogamii, kariogamii, mejozy, jednak nie odbywają ...
pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby_niedoskona%C5%82e
2
>30
2
Mikrobilogia - Sciaga.pl
Klasa Deuteromycetes(Fungi imperfecti) –grzyby niedoskonałe, liczną sztucznie utworzoną grupę grzybów u których brak jest rozmnażania płciowego.
www.sciaga.pl/tekst/46974-47-mikrobilogia
3
>30
3
deuteromycetes (fungus) -- Encyclopedia Britannica
Fungi (kingdom Fungi) in which a true sexual state is uncommon or unknown. Many of these fungi reproduce asexually by spores (conidia or oidia) or by ...
www.britannica.com/EBchecked/topic/159717/deuteromycetes
4
>30
4
The Deuteromycetes: (The Fungi Imperfecti) - Springer
The Deuteromycetes: (The Fungi Imperfecti). 38. There are thousands of septate fungi which reproduce only by means of conidia and are not known to have any ...
link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4684-3495-8_38.pdf
5
>30
5
Deuteromycetes - The Free Dictionary
Noun, 1. Deuteromycetes - form class; coextensive with subdivision Deuteromycota. class Deuteromycetes · class - (biology) a taxonomic group containing one ...
www.thefreedictionary.com/Deuteromycetes
6
>30
6
class Deuteromycetes - The Free Dictionary
Noun, 1. class Deuteromycetes - form class; coextensive with subdivision Deuteromycota. Deuteromycetes · class - (biology) a taxonomic group containing one ...
www.thefreedictionary.com/class+Deuteromycetes
7
>30
7
class Deuteromycetes - Dictionary Definition : Vocabulary.com
Definition of class Deuteromycetes : ... class Deuteromycetes. DEFINITIONS OF: class Deuteromycetes. 1. n form class; coextensive with subdivision ...
www.vocabulary.com/dictionary/class%20Deuteromycetes
8
>30
8
Deuteromycetes - CliffsNotes
Those fungi that lack a known sexual reproduction cycle are classed as Deuteromycetes. These fungi reproduce only by an asexual process, so far as is known.
www.cliffsnotes.com/sciences/biology/biology/fungi/deuteromycetes
9
>30
9
What Is the Definition of Deuteromycetes - Ask.com
Deuteromycetes is the traditional classification for fungi that have no known sexual stage. When a sexual stage for a supposed deuteromycete is determined, ...
www.ask.com/question/what-is-the-definition-of-deuteromycetes
10
>30
10
Deuteromycetes
Características generales. micelio con hifas septadas; sólo se conoce la reproducción por conidios, carecen de fase sexual o fase perfecta; sus fases conídicas ...
www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/deuterom.htm
Wyniki wyszukiwania dla "Deuteromycetes"
Google: ok. 109.000
Deuteromycetes w nauce
[PDF]Rozmnażanie bezpłciowe - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności .... Klasę Deuteromycetes reprezentują drożdże i pleśnie.
Mikrobiologia - Przedmioty - USOSweb - Uniwersytet Rolniczy w ...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w ... Morfologia grzybów z kl. Deuteromycetes ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Zasady ...
[PDF]Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Akademicka 19 ... 9. Mułenko W., 1989. Wstępne uwagi o pasożytniczych Deuteromycetes Puszczy Białowieskiej.
Grzyby (Mycota) T.16, Grzyby niedoskonałe (deuteromycetes ...
Grzyby (Mycota) T.16, Grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes), strzępczakowe ( Hyphomycetales),ciemnobarwniakowe fialidowe (Dematiaceae phialoconidiae) ...
Grzyby (Mycota) T.22, Grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes ...
Grzyby (Mycota) T.22, Grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes), strzępczakowe ( Hyphomycetales),gruzełkowate (Tuberculariaceae), sierpik (Fusarium) ...
Poprzednie - katalog główny - bg us
Grzyby (Mycota) T.22, Grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes), strzępczakowe ( Hyphomycetales),gruzełkowate (Tuberculariaceae), sierpik (Fusarium) / pod red.
Chora książka - Biblioteka Uniwersytecka - Katolicki Uniwersytet ...
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; informacje o kierunkach ... Basidiomycetes * Klasa: grzyby niedoskonałe - Deuteromycetes * Gromada: porosty,
[PDF]25. Weber-Czerwińska E. 1974. Mikoflora gałązek drzew i krzewów ...
1969 r. został złożony w postaci zielnika w Uniwersytecie M. Kopernika w .... cisowego Wierzchlas flora grzybów z klas Ascomycetes i Deuteromycetes jest.
[PDF]Teresa Witoszyńska, Magdalena Kulik, Ewa Buszman, Janina ...
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ... spp. należą do klasy grzybów niedoskonałych Deuteromycetes [1]. Niektóre.
[PDF]Mieszanki z dodatkiem drożdży - Portal Hodowcy
Wpisany przez Małgorzata Kasprowicz-Potocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ... Drożdże z rodzaju Candida należą do III klasy (Deuteromycetes), u.
Książki na temat Deuteromycetes
Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use
Wood and Tree Fungi: Biology, Damage, Protection, and Use
Olaf Schmidt, Dieter Czeschlik, 2006
2.2.2 Reproduction of Deuteromycetes Fungi that reproduce asexually ( anamorphic fungi) are either yeasts or Deuteromycetes. The term “yeast” is descriptive and stands for any fungus that reproduces by budding. Deuteromycetes (Fungi ...
Rozwój zapytań na Google
Wpisy na blogach na temat
Deuteromycetes
Smithfield: Active Transport and Deuteromycetes
Matted hair - this solid boots in which comb stuck - maybe for your daughter and do not constitute the requester challenge in life, but she starts to squeal like a pig when you're trying to hold on him a comb. Devise a way to tell a child "you are my very special".
wyleoxup.blogspot.com/2013/09/active-transport-and-deuteromycetes.html
syhalavok: Deuteromycetes with Ethical Pharmaceutical
Manufacturers claim that their shampoo is very mild, but many of them contain very potent detergents that dry the hair and promote Full Nursing Care tangle. Gum, tar, sap and other sticky problems If your child comes home from the park with her hair, smeared, or gum tree sap, you are in any case should not grasp at the scissors.
syhalavok.blogspot.com/2013/09/deuteromycetes-with-ethical.html
Robert S: Particle Concentration with Deuteromycetes
For a child who is afraid of the dark lantern symbolizes control, she said. Sometimes it helps when you can give your child a special power.
cuvucyquky.blogspot.com/2013/09/particle-concentration-with.html
Stanley Avenue: Deuteromycetes and Material Containment
For children with allergies, bee sting can be fatal, warns the Medical Officer of survival in a deserted strangle Kenneth Kaiser, MD, professor of emergency aid, medical toxicology at the strangle of California Medical School at Davis. Or you can try the tool called "After B" ("Once bitten"), which sold in the form of wipes, impregnated with ammonia.
fguquf.blogspot.com/2013/08/deuteromycetes-and-material-containment.html
tajgyx: Helix and Deuteromycetes
It is hoped that he would do the same thing when he wakes up at night. Some families do not dare go anywhere without a service granted to children who are In vitro fertilization to nausea during a trip in the car.
tajgyx.blogspot.com/2013/08/helix-and-deuteromycetes.html
Ascomycetes and Deuteromycetes | Plant Path 300
Posted on August 2, 2012 by dlang.
labs.russell.wisc.edu/pp300-uw/2012/08/02/ascomycetes-and-deuteromycetes/
gytuzo: Deuteromycetes with Back-up Copy
Even if you can allocate for this purpose only five or ten minutes, it will serve as a sufficient compensation for the accelerated pace of life, says Dr Giter. Talk Mental Status Mr Rogers.
gytuzo.blogspot.com/2013/07/deuteromycetes-with-back-up-copy.html
Анаморфные грибы, или "Deuteromycetes", Общество
Под этим названием, есть анаморфную грибы (или незавершенные грибы отдела Deuteromycota или группа Fungi Imperfecti или митоспоры грибы) рассматривают традиционную группу дейтеромицетов или.
www.mother-tongue.ru/obshchestvo/anamorfnye_griby_ili_deuteromycetes/
Happy Saint Patrick’s Day, the Deuteromycetes’ way | Biological Life
I thought I would kick off Saint Patrick's Day with a microorganism that wears green all year. Trichoderma harzianum is an antagonistic fungi, and a mycoparasite. That means that it parasitizes other fungi, or out competes them. T. harzianum, is quite popular these days as a biofungicide. It is used widely by conventional and organic…
biologicallife.wordpress.com/2012/03/17/happy-saint-patricks-day-the-deuteromycetes-way/
Classification of Fungi ~ Biology Exams 4 U
A biology exam preparation portal
www.biologyexams4u.com/2013/02/classification-of-fungi.html
123