Fibonacci 2048

Cytometria przepływowa
Cytometria przepływowa jest metodą diagnostyczną stojącą na pograniczu cytopatologii i analityki medycznej, umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności zabarwienia i intensywności fluorescencji badanych komórek.
W cytometrze przepływowym zawiesina odpowiednio zabarwionych komórek (rozcieńczona krew, próbka cytologiczna pobrana metodą biopsji aspiracyjnej, próbka płynu z jamy ciała, itp.) jest wytłaczana w otoczce płynu osłaniającego przez specjalną dyszę, w postaci laminarnie płynącego, cienkiego strumienia zawierającego rząd pojedynczych komórek. Jest to tzw. ogniskowanie hydrodynamiczne, w którym płyn osłaniający płynie szybciej, niż centralny strumień z komórkami. Strumień ten (o średnicy ok. 30 mikrometrów) przepływa przed optoelektronicznymi układami rejestrującymi (fotokomórkami lub fotopowielaczami), w którym pojedyncze komórki są oświetlane przez cienkie wiązki monochromatycznego, spolaryzowanego światła (lasera, wycinki widma światła lampy rtęciowej). Pojedyncze komórki rozpraszają, załamują, odbijają i absorbują światło przechodzące przez komorę pomiarową, powodując chwilowe zmiany sygnału elektrycznego z rejestrujących elementów optoelektronicznych. Zmiany te są zależne od barwy, struktury i intensywności zabarwienia komórki. Rejestrowane są: czas zmiany tego sygnału (wskazujący na wielkość przepływającego obiektu) i amplituda zmian sygnału (wskazująca na intensywność zabarwienia, ziarnistość) oraz zmiany polaryzacji w stosunku do pierwotnej polaryzacji światła lasera (wskazujące na ukształtowanie powierzchni struktury). Rozproszenie wiązki światła jest mierzone przez przedni detektor światła rozproszonego (ang. forward scatter channel), leżący w osi wiązki światła, którego sygnał informuje o wielkości komórki, oraz boczny detektor światła rozproszonego (ang. side scatter channel), ustawiony prostopadle do niej, którego sygnał uznawany jest za informujący o strukturze jądra. Bardziej rozbudowane cytometry mają dodatkowe układy optoelektroniczne ustawione pod różnymi kątami w stosunku do wiązki światła, informujące o powierzchni komórki. W przypadku pomiaru fluorescencji komórki te są wzbudzane do świecenia, a świecenie komórek jest także rejestrowane (po odpowiednim filtrowaniu wzbudzonego światła).
Odpowiednio przetworzone informacje z tych detektorów pozwalają ocenić w sposób statystyczny parametry strukturalne zbiorów komórek (rozmiar, kształt, ziarnistość cytoplazmy, zawartość barwników naturalnych lub dodanych w wyniku barwienia, intensywność fluorescencji). W przypadku cytometrów wyposażonych w urządzenie sortowania komórek w polu elektrycznym (ang. Fluorescence Activating Cell Sorting), które odchyla płynące komórki zgodnie z różnicami potencjału elektrycznego poszczególnych komórek, możliwa jest dodatkowa ocena niektórych parametrów czynnościowych komórek.
Cytometria przepływowa umożliwia analizę kilku parametrów każdej komórki (dokładniej: przepływającego obiektu, którymi mogą być także fragmenty uszkodzonych komórek lub inne artefakty), stąd wynikiem diagnozy stawianej przy pomocy tej metody są konkluzje wynikające z wielowymiarowej analizy statystycznej cech komórek w badanej próbce. Zwykle są one ilustrowane histogramami jedno-, dwu- lub trójwymiarowymi (dotyczących od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy komórek), pozwalającymi zobrazować populacje komórek o określonych cechach znajdujące się w badanej próbce.

Jest to fragment artykułu Cytometria przepływowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Cytometria przepływowa był wyświetlany 1 173 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 31.12.2013)
Zdjęcia dotyczące Cytometria przepływowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Cytometria przepływowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ten artykuł od 2012-02 wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Możliwe, że ten artykuł w całości albo w części zawiera informacje nieprawdziwe.
pl.wikipedia.org/wiki/Cytometria_przep%C5%82ywowa
2
>30
2
Cytometria przepływowa :: Biotechnologia: e-biotechnologia.pl ...
8 Paź 2011 ... Cytometria przepływowa (ang. flow cytometry - FCM) jest techniką analityczną pozwalającą na szybki pomiar rozproszonego światła lub ...
www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Cytometria-przeplywowa/
3
>30
3
Cytometria przepływowa w pigułce | dolinabiotechnologiczna.pl
Technika cytometrii przepływowej jest obecnie szeroko stosowana zarówno w badaniach podstawowych, jak i diagnostyce medycznej. Na czym polega ta ...
dolinabiotechnologiczna.pl/polecamy/cytometria-przeplywowa-w-pigulce/
4
>30
4
Rola i miejsce cytometrii przepływowej w diagnostyce klinicznej
Cytometria przepływowa stwarza możliwości nowoczesnej oceny cech morfologicznych komórek z określeniem ich stopnia dojrzałości i zróżnicowania.
www.termedia.pl/Rola-i-miejsce-cytometrii-przeplywowej-w-diagnostyce-klinicznej,3,80,1,0.html
5
>30
5
CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA – MOŻLIWOŚCI ... - Nowiny Lekarskie
Nowiny Lekarskie 2008, 77, 4, 324–329. DOROTA BURCHARDT¹, LUDOMIŁA MACHOWSKA², KATARZYNA DERWICH³, HUSAM SAMARA²,. GRZEGORZ ...
www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2008/4/323_4_77_2008.pdf
6
>30
6
CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA I LASEROWA CYTOMETRIA ...
CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA. I LASEROWA CYTOMETRIA SKANINGOWA W MEDYCYNIE. Cytometr przepływowy (flow cytometer, FC) FACSCalibur ...
www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0011/15140/Cytometria_przeplywowa_i_laser_4520.pdf
7
>30
7
Cytometria Przepływowa jako uniwersalna metoda diagnostyczno ...
1. Pracownia Cytometrii Przepływowej. 61-688 Poznań, ul. Garbary 15. Tel. 61 8850-676 · Fax. 61 8850-596. 2. Cytometria przepływowa jako uniwersalna ...
wco.pl/media/files/attachment/oferta_dla_lekarzy_ginekologow_intranet_ze_zdjeciami1363346503.pdf
8
>30
8
Międzynarodowe Seminarium Cytometria Przepływowa
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. zaprasza na. Międzynarodowe Seminarium. organizowane w ramach grantu ...
wr.utp.edu.pl/archiwum/semgen.htm
>30
1
9
Katedra i Klinika Hematologii
Opis: Data dodania: Pobierz: 1. Pracownia Biologii Molekularnej - badania: 2010-12-17: 2. Pracownia Biologii Molekularnej - przesyłanie materiału do badań
www.hematologia.ump.edu.pl/index.php?a=pracownie&strona=pracownie
>30
2
10
Medianus Sp. z o.o., Kraków - Mapa Polski w Zumi.pl
Mapa, galerie zdjęć oraz informacje o Medianus Sp. z o.o.. Lokalizacja tego miejsca to: Cystersów 13/2, 31-553, Kraków
www.zumi.pl/577920,Medianus_Sp._z_o.o.,Krakow,firma.html#!
Wyniki wyszukiwania dla "Cytometria przepływowa"
Google: ok. 10.600
bing: ok. 15
Cytometria przepływowa w nauce
Cytometria przepływowa w praktyce klinicznej - Uniwersytet ...
Kod przedmiotu: WFa.OAM-M0900, Kod Erasmus: (brak danych). Nazwa przedmiotu: Cytometria przepływowa w praktyce klinicznej. Jednostka: Wydział ...
Pomorski Uniwersytet Medyczny- Zakład Patomorfologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny .... automatyczna komputerowa analiza obrazu, Cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia ...
Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii, Poznań, 16-17 maja ...
Serdecznie zapraszamy do udziału w Poznańskich Dniach Cytometrii i ... nowy cykl spotkań osób zajmujących się cytometrią obrazową, przepływową, mikroskopią ... oraz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im.
Cytometria ALMA MATER miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego ...
Plik Cytometria ALMA MATER miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.mht na koncie użytkownika VetChan • folder Cytometria przepływowa ...
[PDF]CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA – MOŻLIWOŚCI ... - Nowiny Lekarskie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Streszczenie. Cytometria przepływowa jest metodą pozwalającą ilościowo i jakościowo ocenić ...
Cytometria przepływowa w badaniu odporności : - Katalog publikacji ...
Cytometria przepływowa w badaniu odporności : - BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US.
[PDF]Techniczne aspekty cytometrii przepływowej - Diagnostyka ...
2Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Zabrze. Streszczenie. Cytometria przepływowa to technika umożliwiająca analizę ...
MolMed - Centrum Doskonałości w dziedzinie Medycyny Molekularnej
Kurs cytometrii przepływowej. Pracownia Cytometrii Kliniki Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE CYTOMETRII ...
Anna Selera - biolog w Pracowni Biotechnik Rozrodu - GoldenLine
Pomoc merytoryczna z zakresu techniki izolacji materiału genetycznego, PCR oraz cytometrii przepływowej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Książki na temat Cytometria przepływowa
Chirurgia Sabistona
Chirurgia Sabistona
C.M. Townsend, 2012
W rozpoznawaniu dysplazji w wycinkach pobranych z jelita grubego może być pomocna Cytometria przepływowa. W licznych badaniach wykazano korelację między aneuploidią i poliploidią DNA oraz obecnością dysplazji. Obecność takich ...
Chirurgia Sabiston:
Chirurgia Sabiston:
Courtney M. Townsend, 2013
W rozpoznawaniu dysplazji w wycinkach pobranych z jelita grubego może być pomocna Cytometria przepływowa. W licznych badaniach wykazano korelację między aneuploidią i poliploidią DNA oraz obecnością dysplazji. Obecność takich ...
Medycyna Doświadczalna
Medycyna Doświadczalna
Cytometria przepływowa. Komórki ze sfagocytowanymi bakteriami (0,2-0,5 x 106) po 2-ch godz. hodowli odpłukiwano w PBS, zawieszano w 0,2 ml PBS i poddawano analizie cytofluorymetrycznej (FACScan Becton Dickinson), oceniając ich ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Cytometria przepływowa
Białaczka może być bezbiałaczkowa | Super Nowości
supernowosci24.pl/bialaczka-moze-byc-bezbialaczkowa/
Pisane z labu: Te kudłate, te włochate, te rozgałęzione
HCL to nie tylko wzór chemiczny kwasu solnego. To też akronim nazwy jednej z białaczek, białaczki włochatokomórkowej (Hairy Cell Leukemia).
zlabu.blogspot.com/2013/05/te-kudate-te-wochate-te-rozgaezione.html
Jak tanio wykryć AIDS? | Dr Jacek Roik
Nowy układ mikroprzepływowy pozwala na diagnostykę AIDS i kontrolowanie stanu zdrowia osób zarażonych wirusem HIV, poprzez szybkie i tanie zliczanie
www.roik.pl/jak-tanio-wykryc-aids/
obywatel zniesmaczony: Rozpisali plemnika - in vitro ciąg dalszy
Ciekawe co na to pisiory powiedzą? Naukowcy z Uniwersytetu Stanford odkryli pełny genom plemnika. Nowo nabyta wiedza o genomie plemnika może mieć daleko idące konsekwencje dla badań nad rakiem, niepłodnością i wielu innymi zaburzeniami - stwierdził Stephen Quake.
obywatelzniesmaczony.blogspot.com/2012/07/rozpisali-plemnika-in-vitro-ciag-dalszy.html
Gardło | KRN
Rak części ustnej gardła>>q Co to jest rak części ustnej gardła?>>w Czynniki ryzyka>>e Objawy>>r Stadia zaawansowania>>t Typy morfologiczne>>y Diagnostyka>>i Leczenie>>o Po leczeniu>>p Prewencja>>a Rak części krtaniowej gardła>>s Co to jest rak części krtaniowej gardła?>>d Czynniki ryzyka>>f Objawy>>g Stadia zaawansowania>>h Typy morfologiczne>>j Diagnostyka>>k Leczenie>>l Po leczeniu>>z Prewencja>>x Rak części nosowej gardła>>c Co to jest rak części nosowej gardła?>>v Czynniki ryzyka>>b Objawy>>n Stadia zaawansowania>>m Typy morfologiczne>>aa Diagnostyka>>ss Leczenie>>dd Po leczeniu>>ff Prewencja>>gg
onkologia.org.pl/nowotwory-gardla/
Immunologia 2012/2013 |
Program zajęć z Immunologii dla studentów II roku studiów (dzienne i wieczorowe) na kierunku Biologia Wydziału Rolnictwa i Biologii, w semestrze
wmw.sggw.pl/2012/10/02/immunologia-2012_2013/
Propozycja procedury oceny przeciwpłytkowych właściwości preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego w badaniach in vitro | Organiczna Aronia Eko-Ar
Autor eko-ar w dziale badania naukowe.
aroniazdrowa.pl/propozycja-procedury-postepy-fitoterapii/
Szpik myszy reaguje na rozcieńczenia 200C
Testuję na sobie homeopatię
homeopatia.blox.pl/2010/11/Szpik-myszy-reaguje-na-rozcienczenia-200C.html
Przyjemnie jest chudnąć: 142. węglowodany nie tuczą!
Planowałam napisać o czymś zupełnie innym, zupełnie nie związanym z tym, co poniżej. Ale gdy jak każdego ranka odpaliłam Onet i trafiłam na ten (odrobinę) szokujący tytuł, w jednej sekundzie zmieniłam swoje plany.
przyjemneodchudzanie.blogspot.com/2011/05/142-weglowodany-nie-tucza.html
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM: Jak biochemicy życie poznają
Pracownicy Katedry Biochemii na Noc Biologów przygotowali kilka pokazów, m. in.
biologiaolsztyn.blogspot.com/2012/01/jak-biochemicy-zycie-poznaja.html
123