Fibonacci 2048

Ciśnienie pary wodnej
Prężność pary wodnej (ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnieniamilimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach (hPa).
Do pomiaru prężności pary wodnej służy psychrometr.
Średnie ciśnienie pary wodnej na kuli ziemskiej przyjmuje najniższe wartości w obszarach podbiegunowych, zwłaszcza w zimie (poniżej 1 hPa), a największe w strefie równikowej, do 25-30 hPa.
- Prężność aktualna (e) – prężność obserwowana w danym miejscu oraz w danej chwili.
- Prężność maksymalna (nasycająca, E) – najwyższa wartość ciśnienia, jaka może wystąpić w danej temperaturze, odpowiada ciśnieniu pary nasyconej w tej temperaturze. Rośnie ona z temperaturą. Osiągnięcie ciśnienia nasycającego jest warunkiem rozpoczęcia się procesu kondensacji (skraplania). Stan taki może być osiągnięty na skutek:
parowania
obniżenia temperatury

Jest to fragment artykułu Ciśnienie pary wodnej z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Ciśnienie pary wodnej był wyświetlany 9 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 25.12.2013)
Zdjęcia dotyczące Ciśnienie pary wodnej
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Prężność pary wodnej – Wikipedia, wolna encyklopedia
Prężność pary wodnej (Ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnienia ...
pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99%C5%BCno%C5%9B%C4%87_pary_wodnej
2
>30
2
Ciśnienie pary nasyconej – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ciśnienie pary nasyconej zależy od rodzaju cieczy (substancji), a dla danej cieczy zależy od temperatury, wzrastając wraz z nią i osiągając największą wartość ...
pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_pary_nasyconej
3
>30
3
Para wodna (meteorologia) – Wikipedia, wolna encyklopedia
[edytuj | edytuj kod źródłowy]. Ciśnienie pary wodnej nasyconej jest dane w przybliżeniu wzorem.
pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna_(meteorologia)
4
>30
4
Para wodna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Dla danej temperatury ustala się równowaga zależna od ciśnienia wywoływanego przez cząstki pary wodnej, tzw. ciśnienie parcjalne, a nie zależy ono od ...
pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
5
>30
5
Woda w atmosferze ziemskiej
Duże znaczenie ma również temperatura warunkująca stan nasycenia powietrza parą wodną. Para wodna, jak każdy inny gaz, wywiera ciśnienie. Zgodnie z ...
kabak.republika.pl/2.htm
6
>30
6
Ciśnienie pary nasyconej wody w funkcji temperatury - Odbiory.pl
7 Sie 2011 ... Poniżej przedstawiony jest wykres ciśnienia pary nasycoonej wody w funkcji temperatury dla zakresu temperatur od +30 ºC do +200 °C.
www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/cisnienie-pary-nasyconej-wody-w-funkcji-temperatury
7
>30
7
Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody
[04-01] Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (według temperatury). ... °C, Ciśnienie. N/m2, Objętość właściwa m3/kg, Gęstość pary. kg/m3, Entalpia.
wipos.p.lodz.pl/baza/04-01.html
8
>30
8
Wilgotność atmosferyczna
Ciśnienie pary wodnej. – prawo Daltona. – prężność pary nasyconej. • Wilgotność względna i współcznnik zmieszania. – temperaturowa zależność wilgotności ...
mbskrys.p.lodz.pl/meteo/5.pdf
9
>30
9
Ćwiczenia 6. Wilgotność powietrza
Ciśnienie pary wodnej - Jest to parcjalne Ciśnienie pary wodnej w atmosferze ... oznaczającą aktualne Ciśnienie pary wodnej w danych warunkach od E (albo ...
www.meteo.uni.wroc.pl/attachments/105_06_wilgotno%C5%9B%C4%87.pdf
>30
1
10
OBSERWACJA POGODY - POGODNA STRONA O POGODZIE
"Ogródek" meteorologiczny. CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE Najbardziej rozpowszechnionym przyrządem do pomiaru ciśnienia atmosferycznego jest tzw. aneroid, czyli barometr ...
meteorologiaonline.republika.pl/obserwacja.htm
Wyniki wyszukiwania dla "Ciśnienie pary wodnej"
Google: ok. 406.000
Ciśnienie pary wodnej w nauce
WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny - Woda w stanie ...
... a ciśnieniem krytycznym jest ciśnienie pary nasyconej w temperaturze krytycznej. ..... w temp. powyżej 600 oC, w obecności powietrza, tlenu lub pary wodnej.
[PDF]Termodynamika techniczna - AGH
no traktować jako gazów półdoskonałych np. tlenu zawartego w butli pod ciśnieniem 15 MPa (za wysokie ciśnienie), pary wodnej wytworzonej w kotle parowym ...
[PDF]Instrukcja obsługi kotła - Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego ...
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. INSTRUKCJA OBSŁUGI ... Części pod ciśnieniem stanowią parownik oraz podgrzewacz wody. ... produkcja pary wodnej o określonych parametrach w ilości wynikającej z obciąŜenia, przy.
Podstawy chemii - Właściwości gazów - SlideShare
19 Gru 2012 ... WilgotnośćPodstawy chemii - Gazy Jakub M. Milczarek Uniwersytet JagiellońskiWilgotność względnae - Prężność pary wodnej - ciśnienie ...
Pomiary w obszarach polarnych - Zakład Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ... Mierzono następujące elementy meteorologiczne: ciśnienie atmosferyczne, temperaturę ... rosy, prężność pary wodnej, niedosyt wilgotności powietrza, wysokość opadów atmosferycznych, ...
[PDF]Zastosowanie destylacji z parą wodną do oznaczania masy ...
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego ... Zestaw pomiarowy do destylacji z parą wodną. Uwaga: Ze względu ... T pod ciśnieniem atmosferycznym. 6.
Ciśnienie cząstkowe - Notatek.pl
Uniwersytet Gdański; dr Marek Kwiatkowski; Fizykochemia w kosmetologii ... Miarą zawartości pary wodnej w powietrzu jest wilgotność bezwzględna, czyli ...
H2O
573K para wodna zachowuje się podobnie jak zwykły gaz. Każda z ... Ponadto temperatura topnienia lodu zmienia się wraz z ciśnieniem: .... o wodzie”, Pracownia Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 1997.
[PDF]Pobierz ten plik PDF - Czasopisma - Via Medica
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Kierownik: prof. dr hab. .... dziesiętny ciśnienia nasyconej pary wodnej. Samo.
[PDF]FIZYKA CHMUR
Szymon Malinowski. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ... Powietrze jest mieszaniną powietrza suchego i pary wodnej, ciśnienie jakie wywiera ...
Książki na temat Ciśnienie pary wodnej
Technologia żywności: podręcznik dla technikum
Technologia żywności: podręcznik dla technikum
Mieczysław Dłużewski, Anna Dłużewska, 2008
Ciśnienie osmotyczne roztworów wodnych Ciśnienie osmotyczne jest to różnica między ciśnieniem statycznym w ... wiąże się z prężnością pary wodnej nad tym roztworem i z aktywnością wody w roztworze; im niższa jest prężność pary nad ...
Podstawy techniki w przemyśle spożywczym: podręcznik dla ...
Podstawy techniki w przemyśle spożywczym: podręcznik dla ...
Aleksander Dąbrowski, 2009
Im mniej jest wilgoci w powietrzu, tym mniejsze jest ciśnienie cząstkowe pary wodnej. W każdej temperaturze Ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu nie może przekroczyć wartości odpowiadającej stanowi nasycenia. Stosunek ciśnienia ...
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik, 2000
pary. wodnej. niskoprężnej. Ogrzewania parowe niskoprężne są to instalacje, w których nośnikiem ciepła jest para wodna o ciśnieniu absolutnym nieprzekraczającym 170 kPa. W praktyce częściej operuje się pojęciem nadciśnienia, ...
Anestezjologia
Anestezjologia
Reinhard Larsen, 2013
Ciśnienie całkowite mieszaniny powietrza składa się z sumy ciśnień cząstkowych (parcjalnych), a więc w powietrzu wdechowym gazów N, O, CO, W płucach dochodzi jeszcze para wodna, ponieważ powietrze wdechowe zostaje w drogach ...
Maszynoznawstwo
Maszynoznawstwo
2011
Wykresy pary wodnej w układzie p-v Przebieg powstawania pary wodnej można prześledzić na wykresie parowania wody w układzie p-v. Na rysunku 6.11 przedstawiono zależność między ciśnieniem a objętością właściwą wody i pary ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Ciśnienie pary wodnej
O parze wodnej
Blog o zmianach klimatu.
doskonaleszare.blox.pl/2013/07/O-parze-wodnej.html
Kondensacja pary wodnej w obszarze niskiego ciśnienia nad skrzydłem - Wykop.pl
Londyn, Heathrow
www.wykop.pl/link/1464143/kondensacja-pary-wodnej-w-obszarze-niskiego-cisnienia-nad-skrzydlem/
Rozmaitości o moich pracach
europ92.blog.interia.pl/?id=2923400
Eksperymenty z parą - SciFun - Wykop.pl
Zjawisko Leidenfrosta i natychmiastowa kondensacja.
www.wykop.pl/link/1642237/eksperymenty-z-para-scifun/
Skutki katastrof lotniczych w San Francisco i pod Smoleńskiem | Niepoprawni.pl
Sobotnia katastrofa samolotu koreańskiego na lotnisku w San Francisco mimo woli kieruje nasze myśli ku polskiemu dramatowi pod Smoleńskiem, w którym zginął Prezydent RP i osoby towarzyszące.
niepoprawni.pl/blog/991/skutki-katastrof-lotniczych-w-san-francisco-i-pod-smolenskiem
Klub 44F - zadania VIII 2013
www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/2013/08/01/Klub_44_F_VIII_2013/
Kompleksowe Mycie Auta i Więcej
Kompleksowe Mycie Auta z Woskowaniem, Ozonowaniem i Więcej w Eko Sun
www.groupon.pl/oferty/bialystok/Myjnia-Parowa-Eko-Sun/27174560
Zmiana elementów pogody wraz z wysokością | Pogoda 24
prognozy-pogody.blog.pl/2013/09/27/zmiana-elementow-pogody-wraz-z-wysokoscia/
… pogoda a nasze samopoczucie … | Medycyna naturalna, nasze zdrowie, fizyczność i duchowość
Niezdrowa pogoda? Wpływ pogody na nasze zdrowie i samopoczucie jest znacznie większy, niż podejrzewamy. Przed pogodą nie da się uciec, pogoda jest zawsze – lepsza lub gorsza. Jak zatem reagujemy na te niewidzialne ruchy prądów powietrznych, zmiany ciśnienia, czy fronty atmosferyczne? Co sprawia, że nasz organizm osłabia się lub niewytłumaczalnie nabiera sił i chęci do…
hipokrates2012.wordpress.com/2013/08/20/pogoda-a-nasze-samopoczucie/
123