Fibonacci 2048

Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnienie długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.

Jest to fragment artykułu Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna był wyświetlany 29 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 22.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Wikipedia, wolna ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych ...
pl.wikipedia.org/wiki/Bezpo%C5%9Brednie_inwestycje_zagraniczne
2
>30
2
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Słownik ekonomiczny ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstwa ...
www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=178&pageId=608
3
>30
3
Bezposrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - NBPortal
Pojęcie i rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Inwestycja bezpośrednia za zagranicą, zgodnie z definicją OECD, oznacza inwestycję ...
www.nbportal.pl/prezentacje/biz-w-polsce/bizWPolsce.html
4
>30
4
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE [Foreign Direct ...
stanowią coraz ważniejszą sferę prowadzenia działalności gospodarczej. Są jednym z rodzajów międzynarodowego przepływu kapitału, który w szerokim ...
wpti.civis.org.pl/index.php?/A-C/bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-foreign-direct-investment.html
5
>30
5
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy ...
POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Rozprawa doktorska Małgorzata Rozkwitalska W WP PŁ ŁY YW W B BE EZ ZP PO OŚ ŚR RE ED ...
www.academia.edu/2948565/Wplyw_bezposrednich_inwestycji_zagranicznych_na_bilans_platniczy_Polski
6
>30
6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) polskich firm
Artykuł prezentuje skalę i strukturę Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych polskich przedsiębiorstw, zwraca uwagę na motywy internacjonalizacji, czynniki ...
www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_radom_biz&nr=27&p=
7
>30
7
PAIiIZ | Inwestycje zagraniczne | Inwestycje w Polsce
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do sektora ... Wartość skumulowana BIZ w Polsce na koniec roku 2011 wyniosła 153 350 mln ...
www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne
8
>30
8
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Encyklopedia Zarządzania
8 Lis 2009 ... [edytuj] Charakterystyka. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem ...
mfiles.pl/pl/index.php/Bezpo%C5%9Brednie_inwestycje_zagraniczne
9
>30
9
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich ...
Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 3 2. Teorie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 5 2.1. Makroekonomiczne ...
www.sciaga.pl/tekst/60531-61-makroekonomiczne_i_mikroekonomiczne_teorie_bezposrednich_inwestycji
10
>30
10
Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na ... - OECD iLibrary
Przegląd. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach. Overview. Foreign Direct Investment for ...
www.oecd-ilibrary.org/foreign-direct-investment-for-development-summary-polish_5lmqcr2k2021.pdf?itemId=/content/summary/9789264199286-sum-pl
Wyniki wyszukiwania dla "Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna"
Google: ok. 3.790
bing: ok. 30
Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna w nauce
[PDF]"Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w ...
Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich ... przez zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Uniwersytet Jagielloński w ...
powiększ · zobacz plan zajęć. Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji. Koordynatorzy: Marcin Tarnawski. Prowadzący grup: Marcin Tarnawski.
[PDF]Dr Waldemar Kalita Inwestycje zagraniczne a kapitał ludzki regionu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, . Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2003, s. 240–241.
[PDF]Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności ...
Uniwersytet Rzeszowski. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu. WPROWADZENIE. Inwestycje zagraniczne ...
Wojewnik-Filipkowska Anna - Uniwersytet Gdański - Wydział ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w bankowości [w] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk ...
[PDF]M. Rosińska; Stymulanty i destymulanty bezpośrednich inwestycji ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki; Wydawnictwo. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Toruń ...
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ :: Kadra
Zainteresowania naukowe: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój ... Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Łódzkiego Folia Oeconomica nr 273, pod red.
dr Dorota Starzyńska : Wydział Zarządzania : Uniwersytet Łódzki
Dorota Starzyńska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Uniwersytetu Łódzkiego, 2012,
prof. dr hab. Jerzy Różański : Wydział Zarządzania : Uniwersytet ...
Jerzy Różański, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim - analiza statystyczna, w: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO ...
Katedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi ...
W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005 . W. Karaszewski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie [w:] ...
Książki na temat Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata
Włodzimierz Karaszewski, 2004
Polska na tle świata Włodzimierz Karaszewski. a więc poza dobrami kapitałowymi i siłą roboczą również czynników niematerialnych: doświadczeń badawczo-rozwojowych, technologicznego i marketingowego know-how, metod zarządzania i ...
Strategie rozwoju organizacji
Strategie rozwoju organizacji
Adam Stabryła, 2012
w postaci inwestycji zagranicznej w innym kraju. Natomiast bezpośrednią inwestycją zagraniczną będzie taka inwestycja, w wyniku której zagraniczny inwestor stanie się właścicielem przynajmniej 10 proc. akcji przedsiębiorstwa w innym ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej: ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej: ...
Janina Witkowska, 1996
próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji Janina Witkowska. japońskie podejmowały bowiem ekspansję zagraniczną w formie inwestycji bezpośrednich, przy występowaniu relatywnie ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności ...
Włodzimierz Karaszewski, 2005
praca zbiorowa Włodzimierz Karaszewski. polistycznej. Firmy zagraniczne mogą ograniczać zdolności rozwojowe miejscowych przedsiębiorstw poprzez osłabienie ich pozycji na rynku wewnętrznym oraz zmniejszanie dostępności do  ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Bezpośrednia Inwestycja Zagraniczna
Rozwój Indii a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – czy Indie to miejsce gdzie warto inwestować ? | Centrum Studiów Polska-Azja
Tło społeczno - polityczne Indie zamieszkuje ponad miliard sto sześćdziesiąt milionów mieszkańców, co czyni je drugim, pod względem
www.polska-azja.pl/2009/12/05/rozwoj-indii-a-bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-czy-indie-to-miejsce-gdzie-warto-inwestowac/
Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne w Polsce - InvestMap.pl Wiadomo¶ci - Najwa¿niejsze wiadomo¶ci o inwestycjach wydarzenia, wywiady, fakty, newsy
Portal o inwestycjach w Polsce - budowalnych, drogowych, naj¶wie¿sze informacje i zdjêcia z budowy
investmap.pl/wiadomosci/bezposrednie-inwestycje-zagraniczne-w-polsce,19939.html
Kurier Wileński | Polacy coraz bardziej zainteresowani są inwestycjami na Litwie
kurierwilenski.lt/2010/02/18/polacy-coraz-bardziej-zainteresowani-sa-inwestycjami-na-litwie/
Trzy dekady wzrostu inwestycji na świecie
Począwszy od lat 80-tych XX wieku obserwujemy dynamiczny wzrost skali międzynarodowych obrotów finansowych. To rezultat stopniowego znoszenia przez rządy krajów rozwijających się kontroli napływu i odpływu kapitału za granicę. Pomógł też rozwój technologii komunikacyjnych i globalizacja rynków finansowych. Jak inwestuje świat? I co lubią inwestorzy.
www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/trzy-dekady-wzrostu-inwestycji-na-swiecie/
Jak „zakotwiczyć” inwestycje zagraniczne? - (nie)główny ekonomista - , ekonomia, gospodarka, mikroekonomia, makroekonomia
Jak „zakotwiczyć” inwestycje zagraniczne?. Naukowy blog głównie ekonomiczny. O ekonomii, gospodarce i polityce. O poważnych tematach w przystępny sposób.
www.gekon.net.pl/jak-%E2%80%9Ezakotwiczyc%E2%80%9D-inwestycje-zagraniczne.html
Madagaskar: Dyskusja nad wartością bezpośrednich inwestycji zagranicznych · Global Voices po polsku
[wszystkie linki, poza wskazanymi, w języku angielskim] Podczas gdy Madagaskar próbuje rozwiązać przedłużający się kryzys polityczny, malgascy blogerzy dyskutują nad wartością bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kwestia ta wysunęła się na pierwszy plan, gdy umowa o sprzedaż ziemi podpisana z koreańskim inwestorem Daewoo została ostro skrytykowana i obwiniana jest za jedną z przyczyn kryzysu.
pl.globalvoicesonline.org/2011/12/madagaskar-dyskusja-nad-wartoscia-bezposrednich-inwestycji-zagranicznych/
AntyApps » WeatherBug: Pogodowy robak po liftingu prezentuje się jeszcze lepiej [Android/iOS]
antyapps.pl/weatherbug-pogodowy-robak-po-liftingu-prezentuje-sie-jeszcze-lepiej-androidios/
Polskie firmy gotowe do szarży na zagraniczne rynki | micromarketing - bezpośrednia komunikacja
Małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski już teraz konkurują globalnie. Głównymi motywami są dostęp do rynków zagranicznych oraz dążenie do
umarketing.pl/2011/11/najwazniejsze/polskie-firmy-gotowe-do-szarzy-na-zagraniczne-rynki/
Mikołaj Czuba: Kryzys a polityka zagraniczna Rosji :: Studio Opinii
alfaomega.webnode.com/news/miko%C5%82aj%20czuba%3A%20kryzys%20a%20polityka%20zagraniczna%20rosji/
psz.pl - Wyraz nowej dyplomacji ChRL w państwach Południa na przykładzie Afryki
Politykę zagraniczną ChRL od połowy lat 90. XX w. cechuje nowa jakość, która jest efektem przede wszystkim rozwoju chińskiej strategii w obszarze stosunków międzynarodowych. Olbrzymia transformacja polityki zagranicznej Chin nastąpiła zarówno w sferze konceptualnej, jak i w doborze środków i metod jej realizacji. Od drugiej połowy lat 90. XX w. możemy zaobserwować mniej konfrontacyjne a bardziej pokojowe, kooperacyjne, wysublimowane i konstruktywne stanowisko Pekinu w stosunku do regionalnej jak i globalnej polityki zagranicznej. W stosunku do lat ubiegłych, Chiny w szczególności od czasu azjatyckiego kryzysu finansowego z 1997 r. aktywnie pogłębiają dwu i wielostronne porozumienia w zakresie bezpieczeństwa i handlu, wzmacniają jednocześnie własną pozycję w kluczowych organizacjach multilateralnych. Stosowanie środków typu soft zwiększa możliwość oddziaływania na innych aktorów stosunków międzynarodowych, które można zaobserwować w głównej mierze w obrębie państw rozwijających się. Jednym z najlepszych przykładów rozwoju nowej dyplomacji Pekinu wobec państw Południa stanowi Afryka.
www.psz.pl/Wyraz-nowej-dyplomacji-ChRL-w-panstwach-Poludnia-na-przykladzie-Afryki
123