Fibonacci 2048

Błąd logiczny
Błąd logiczny – w logice niewłaściwa metoda rozumowania.
Błędy można podzielić na paralogizmy (nieświadome błędy logiczne) oraz sofizmaty (świadome błędy wprowadzane w celu wywarcia pozaracjonalnego wpływu na słuchacza).
Do błędów logicznych można zaliczyć m.in.:
- Błędne koło – stosowanie tezy jako przesłanki dowodu
- Ignoratio elenchiłac. nieznajomość tezy dowodzonej, czyli udowadnianie czegoś innego niż się miało dowodzić, albo zbić.
- Projekcje własnych poglądów na innych ludzi.
- Błąd atrybucji – nieuzasadnione przyjmowanie, że przyczyną działań innych ludzi jest raczej ich osobowość niż czynniki zewnętrzne.
- Nadmierne uogólnianie, np. "Nigdy już nie będę szczęśliwy."
- Argumenty odwołujące się do emocji. Np. podawanie jednostkowego przypadku matki płaczącej po zamordowanym synu jako argumentu na rzecz powstrzymania wojny albo jej eskalacji.
- Presupozycje, czyli przemycanie ukrytych treści w założeniach. Np. "Wolisz to zrobić dziś czy jutro ?" (ukryte założenie: zrobisz to dziś lub jutro). Paradoksy Zenona z Elei opierały się na ukrytej (nieprawdziwej) presupozycji, że suma nieskończonego szeregu liczbowego nie może być skończona.
- Dowód społeczny lub inny dowód uznający dużą liczbę przypadków jako pewną przesłankę dowodzenia. Przykład: "Dowód, że każda krowa jest fioletowa: Jeśli nie byłaby to prawda, to musiałaby istnieć rzecz która nie jest fioletowa ale jest krową. Rozejrzyjmy się dokoła - w moim mieście są miliony rzeczy, które nie są fioletowe a żadna z nich nie jest krową !"
- Ignorowanie konsekwencji własnego dowodu. Przykład: Dowód istnienia Boga poprzez pokazanie, że każda rzecz ma swojego twórcę, a więc wszechświat również musi go mieć. (Oprócz dowodu przez dużą liczbę przypadków stosowana jest tu też ignorancja - wystarczy zapytać: Kto więc stworzył Boga ? A jeśli zrobił to Bóg, to dlaczego dopuszczamy tutaj wyjątek (byt stwarzający siebie) a nie dopuszczaliśmy go wcześniej (byt nie mający stwórcy)?)
- Przyjmowanie że maksimum w dużym zbiorze jest zawsze nieskończone. Przykład: Dowód istnienia Boga 'ze stopni doskonałości' (łac. ex gradibus perfectionis), w którym analiza coraz doskonalszych bytów prowadzi do wniosku, że musi istnieć byt nieskończenie doskonały, czyli Bóg.
- Utożsamianie idei (memów) z bytami. Przykład: "Jeśli twierdzenie Pitagorasa jest prawdą, to w którym miejscu się ono znajduje?"
- Odwracanie implikacji. Przykład: "Mężczyźni to ludzie, więc ludzie to mężczyźni."
- Ekwiwokacja, czyli stosowanie różnych definicji tego samego pojęcia na różnych etapach rozumowania. Polega na ignorowaniu wieloznaczności użytego pojęcia. Przykład: "Wierzysz, że bliska osoba Cię nie oszuka? Więc jesteś osobą wierzącą (religijną)." "Skoro rak jest chorobą, a rak żyje w wodzie, to choroby mogą żyć w wodzie".
- Przywoływanie skrajności. Przykład: Wychodząc na ulicę możesz zostać przejechany przez samochód. Lepiej zostań w domu.
- Stosowanie nieścisłych (rozmytych) pojęć, takich jak "ciekawy" jako ścisłych. Przykład: paradoks nieciekawej liczby.
- Stosowanie sprzecznych wewnętrznie pojęć, takich jak "wszechmoc". Przykład: paradoks omnipotencji ("Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie zdołałby unieść?")
- Błędne stosowanie indukcji matematycznej. Przykład: paradoks koni.
- Amfibolia
- Błąd formalny
- Błąd akcydentalizacji, A dicto simplicter ad dictum secundum quid
- Błąd odwróconej akcydentalizacji, A dicto secundum quid ad dictum simplicter
- Paradoks hazardzisty oraz odwrotny paradoks hazardzisty.

Jest to fragment artykułu Błąd logiczny z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Błąd logiczny był wyświetlany 1 097 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 16.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Błąd logiczny
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Błąd logiczny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Błąd logiczny – w logice niewłaściwa metoda rozumowania. Błędy można podzielić na paralogizmy (nieświadome błędy logiczne) oraz sofizmaty ( świadome ...
pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_logiczny
2
>30
2
Błędy logiczno-językowe – Wikipedia, wolna encyklopedia
Błędy logiczno-językowe są to inaczej błędy w słownym wypowiadaniu myśli. Dadzą się podzielić na trzy grupy: błędy znaczeniowe, błędy w argumentacji i ...
pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_logiczno-j%C4%99zykowe
3
>30
3
Najczęstsze błędy logiczne u racjonalistów i ateistów :: Apologetyka ...
Ten Błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi coś na podstawie braku dowodów na istnienie czegoś lub gdy twierdzi coś na podstawie braku dowodów  ...
lewandowski.apologetyka.info/ateizm/najczestsze-bedy-logiczne-u-racjonalistow-i-ateistow,253.htm
4
>30
4
Błędy Logiczne I Gramatyczne | Błędy językowe
Nie trzeba być żadnym językoznawcą, żeby zorientować się, iż jest to wyrażenie sprzeczne. Typowy Błąd logiczny. Jest tyle innych kombinacji - wymienionych ...
blendy.pl/bledy-logiczne-gramatyczne
5
>30
5
O pszczelarzach, chemikach i błądzących logikach – błędy logiczne ...
Co to znaczy „Błąd logiczny”? Czy rze- czywiście jest on „logiczny”? Czy można sensownie mówić o przy- czynie takich błędów? Na jakie błędy można wskazać ...
seminascientiarum.wdfiles.com/local--files/numer-6-2007/6.7.Gorka.pdf
6
>30
6
Błędy logiczne w wypowiedziach a skuteczna komunikacja | Anna ...
1 Sty 2010 ... Kozińskiego definicja „błędu logicznego” Terminu „Błąd logiczny” używa się w dwóch podstawowych znaczeniach: w odniesieniu do wyrażeń ...
www.academia.edu/1053699/Bledy_logiczne_w_wypowiedziach_a_skuteczna_komunikacja
7
>30
7
błąd logiczny | Cognition of Cognition
Posts about Błąd logiczny written by Marcin Kotasiński.
cognitionofcognition.wordpress.com/tag/blad-logiczny/
8
>30
8
Najczęstsze błędy logiczne u racjonalistów i ateistów - Wykop.pl
28 Sie 2008 ... To o czym piszesz (religia w szkołach) to nie Błąd logiczny tylko po prostu .... Tytuł mógłby brzmieć "Najczęstsze błędy logiczne w dyskusjach ...
www.wykop.pl/link/89478/najczestsze-bledy-logiczne-u-racjonalistow-i-ateistow/
9
>30
9
Błąd logiczny - WIEM, darmowa encyklopedia
Błąd logiczny (angielskie logical error), efekt braku namysłu przy opracowywaniu programu, pośpiechu w programowaniu lub niedostatków...
213.180.130.202/91729,,,,blad_logiczny,haslo.html
10
>30
10
Błąd logiczny? - Temat - Filmweb
7 Wrz 2013 ... Piszę, bo liczę, że ktoś wyjaśni mi pewne zaburzenie logiki w "Przeszłości". Trudno mi uwierzyć, że do scenariusza Farhadiego wkradł się taki ...
www.filmweb.pl/film/Przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87-2013-682966/discussion/B%C5%82%C4%85d+logiczny,2281914
Wyniki wyszukiwania dla "Błąd logiczny"
Google: ok. 238.000
Błąd logiczny w nauce
Logika - retoryka - błąd logiczny - USOSweb - Uniwersytet Jagielloński
Kod przedmiotu: WFz.IF-LO14sk, Kod Erasmus: (brak danych). Nazwa przedmiotu: Logika - retoryka - Błąd logiczny. Jednostka: Instytut Filozofii. Grupy ...
Błąd logiczny - Notatek.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Łukasz Dominiak; Logika. Błędy logiczne: Ekwiwokacja – Błąd logiczny powstały na skutek używania w wywodzie  ...
Logika - retoryka - błąd logiczny - Uniwersytet ... - Kierunki studiów
Problemy związane z aplikacją logiki do dyskursu prowadzonego w języku naturalnym; problemy dotyczące historii logiki (w szczególności – polskiej), problemy ...
Błąd logiczny - strona 5 - Notatek.pl
Uniwersytet Gdański; Filozofia. błędów logicznych (można je potraktować jako różne postacie błędu petitio principii). 2. Różne koncepcje teorii poznania: ...
Błąd logiczny - strona 3 - Notatek.pl
Sprawdzalność a poprawność logiczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec; Metafizyka.
Czytaj więcej - Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Uniwersytet Rzeszowski ... tematu;; wypowiedź z uporządkowaną argumentacją i z logicznym wnioskiem (zakończeniem);; wypowiedź spójna o .... Błąd logiczny.
poprzednie - Konkursy || Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Konkursy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Połącz pasję z zabawą i ... Ależ to nie przedsiębiorcy tylko najemnicy - Błąd logiczny. Autor: Ola . ; p ...
dr Magdalena Ochwat - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny Katedra ... Udział w seminarium „Logika – retoryka – Błąd logiczny” z referatem „Paradoksy w liryce”. (Kraków ...
[PDF]Sylabus - Uniwersytet Warmińsko Mazurski
Student powinien nabyć umiejętności: poprawnego i logicznego ... rozpoznawania błędów logicznych, stosowania reguł racjonalnej dyskusji, oceniania.
Błędy logiczne w codziennej komunikacji - Marcin Kotasiński
18 Kwi 2012 ... Weźmy inny Błąd logiczny równie często występujący w potocznych wypowiedziach .... Włodzisławem Duchem pracującym na Uniwersytecie.
Książki na temat Błąd logiczny
Logika Perspektywiczna
Logika Perspektywiczna
Maciej Zasada, 2013
właśnie jest cała "theory of types" " Wittgenstein, TLP 3.332. tłum. własne, To, co wydarza się w zdaniu A i co robi go sprzecznym z sobą, to kardynalny Błąd logiczny: jego odbiorca E, skonfundowany zawartą w nim apioryczną oceną, oddaje ...
Roczniki filozoficzne
Roczniki filozoficzne
1961
Koncepcja błędu logicznego podlegała w ciągu wieków modyfikacjom w zależności — wyraźnej lub mniej wyraźnej — od ujęć samej logiki. Schematycznie bowiem określa się Błąd logiczny jako niezgodność z obowiązującymi regułami ...
Codes of culture: interaction, transformation, synergy
Codes of culture: interaction, transformation, synergy
Praca zbiorowa pod red. Haliny Kubickiej i Olgi Taranek, 2009
Błąd logiczny występuje wtedy, kiedy zostaje podany fałszywy dowód twierdzenia matematycznego. Należy zauważyć, że błąd naukowy nie jest nigdy prostym błędem logicznym. Np.: francuski matematyk Jules Henri Poincaré (1854 –1912) ...
Pajęczyna III RP - Urzędnicy i Sędziowie; Anatomia ...
Pajęczyna III RP - Urzędnicy i Sędziowie; Anatomia ...
Stanisław Wilhelm
W tym pytaniu tkwi istotny Błąd logiczny. Nie znam poglądów autora wypowiedzi i dlatego nie chcę wnikać czy był to błąd atrybucji, paralogizm, sofizmat, czy teŜ ignoratio elen- chi. Muszę jednak obiektywnie stwierdzić, Ŝe z punktu widzenia ...
Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej
Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej
Andrzej Przyłębski, 2011
Możliwość istnienia praw historii wprawdzie nadal stanowczo odrzucał jako Błąd logiczny contradictio in adiectio*, tym niemniej filozofia historii zaczęła mu się jawić jako sensowne przedsięwzięcie spekulatywne, w ramach którego podejmuje ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Błąd logiczny
Blog Tomasza Białkowskiego: Żenujący błąd logiczny
Zawrzało w środowisku literackim, po tym jak recenzent „Gazety Wyborczej” odniósł się do dedykacji zamieszczonej w najnowszej powieści Marka Krajewskiego pt. „W otchłani mroku”. Dzisiaj w tej samej gazecie znaleźć można rozmowę z pisarzem i jego komentarz do tamtego tekstu.
tomaszbialkowski.blogspot.com/2013/09/zenujacy-bad-logiczny.html
Błąd logiczny w GMER | Icewall's blog
Opublikowano 22 lipca 2010, autor: Icewall.
www.icewall.pl/?p=388
błąd logiczny na egzaminie gimnazjalnym - Poznań - Szkoła i studia - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
czytaj: www.kalkulatory.pl/blog/2009/04/25/blad-logiczny-na-egzaminie-gimnazjalnym/
forum.gazeta.pl/forum/w,633,94505093,94505093,blad_logiczny_na_egzaminie_gimnazjalnym.html
Wskaż błąd logiczny - Poradnik Domowy Edyszyn
from here to reality
kobol.blox.pl/2012/01/Wskaz-blad-logiczny-Poradnik-Domowy-Edyszyn.html
Alfabet testowania: B JAK BŁĄD | jak testować
blog about software testing: tools, methods, tips&tricks - just smart testing
blog.testility.pl/2013/08/alfabet-testowania-b-jak-blad/
Solaris - odnawialne źródła energii blog bogdana szymańskiego: Odnawialne źródła energii – czyli podstawowy błąd logiczny
Tak się ostatnio zastanawiałem czy jest możliwe podanie spójnej definicji odnawialnych źródeł energii bez ich wymieniania? Każda próba podania takiej definicji powoduje, że któreś z powszechnie uznawanych odnawialnych źródeł energii z nich wypada.Już na samym początku pojęcie odnawialnych źródeł energii przeczy logice, bo czy znane nam źródła energii ulegają odnawianiu? Energia słoneczna będąca motorem dla biomasy energii wód i wiatru nie ulega odnowieniu. Jest owocem termojądrowej reakcji we wnętrzu Słońca, które ciągle zużywa swoje paliwo.
solaris18.blogspot.com/2010/06/odnawialne-zroda-energii-czyli.html
Widzę tu błąd logiczny - Temat - Filmweb
W filmie widzę jeden Błąd logiczny. Skoro ci ludzie to była ekipa mająca uratować zarażonych to dlaczego do cholery ich samochody były ukryte pod jakimiś gałęziami w lesie? ...
www.filmweb.pl/film/Open+Grave-2013-654140/discussion/Widz%C4%99+tu+b%C5%82%C4%85d+logiczny,2346049
Tag: błąd logiczny - Strona - Salon24 | Niezależne Forum Publicystów
raginglou.salon24.pl/tag/116275,blad-logiczny
błąd logiczny | Cognition of Cognition
Posts about Błąd logiczny written by Marcin Kotasiński
cognitionofcognition.wordpress.com/tag/blad-logiczny/
logical :: MEGAsłownik :: internetowy słownik angielsko-polski
logical - logiczny
megaslownik.pl/slownik/logical
123