Addycja nukleofilowa
Addycja nukleofilowa – jest to reakcja chemiczna, rodzaj addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu. W reakcji tej rozerwaniu ulega wiązanie π i utworzone zostają dwa nowe wiązania pojedyncze. Reakcji addycji ulegają wyłącznie związki, w których występują wiązania wielokrotne, np. wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla, a także wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla i innymi atomami np. siarki, azotu, tlenu.
Schematyczny przebieg addycji do wiązań wielokrotnych pomiędzy atomami węgla:
Y-Z + -C=C- → Y-C-C-Z
Reakcja ta składa się z dwóch etapów:
[1] Nukleofil Y- przyłącza się do nienasyconego wiązania -C=C-
Y- + -C=C(X)-Z → Y-C-C(X)--
[2] Ujemny karboanion łączy się z dodatnim Z, tworząc wiązanie kowalencyjne
Y-C-C(X)-- + Z → Y-C-C(X)-Z

Jest to fragment artykułu Addycja nukleofilowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Addycja nukleofilowa był wyświetlany 465 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 29.08.2013)
Zdjęcia dotyczące Addycja nukleofilowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
4
1
1
Mechanizm nukleofilowy i elektrofilowy : Matura 2013 i ...
adestor, dzięki za ten post! Zatem w 99% addycja będzie addycją elekfrofilową wywołaną przez czynnik nukleofilowy. Mam jeszcze pytanie odnoście właśnie ...
www.forum.biolog.pl/mechanizm-nukleofilowy-i-elektrofilowy-vt41025.htm
1
>30
2
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Addycja nukleofilowa – jest to reakcja chemiczna, rodzaj addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu.
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja_nukleofilowa
2
>30
3
Addycja – Wikipedia, wolna encyklopedia
Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla ... jest w takim układzie podatny na atak nukleofilowy.
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja
3
>30
4
Addycje Nukleofilowe
Addycje Nukleofilowe : X=H. PoniewaŜ atom H nie moŜe stabilizować ładunku ujemnego, jest on bardzo złą grupą odchodzącą. Atak odczynnika Nu prowadzi ...
www.chemia.uni.lodz.pl/katchois/dydaktyka/chorg-w-17-add%20nukleo.pdf
5
>30
5
Addycja nukleofilowa (1,2) do acyklicznych ketonów i aldehydów L ...
Addycja nukleofilowa (1,2) do acyklicznych ketonów i aldehydów. REGUŁA CRAMA DLA ACYKLICZNYCH. KETONÓW BEZ POLARNYCH PODSTAWNIKÓW.
www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Organa/attachments/article/71/11wyk.pdf
6
>30
6
13.4.1. Addycja nukleofilowa. a) O OH   CH3CH2CHO + CN ...
1 Kwi 2013 ... Uogólniając zagadnienie trwałości produktów addycji do aldehydów ... Addycja nukleofilowa związków aminowych do aldehydów. 13.4.2.
brain.fuw.edu.pl/edu-wiki/images/0/03/Aldehydy.pdf
7
>30
7
Rozdział 4
(nukleofila) w polarnej reakcji tworzenia wiązania, określane są jako elektrofile .... Reakcja addycji nukleofilowej polega na przyłączeniu neutrofila do grupy.
biochigen.sum.edu.pl/podrecznik/4.pdf
8
>30
8
Typy reakcji związków organicznych - Chemia ogolna2
reakcje przyłączenia, addycji - oznaczone symbolem A .... Addycja nukleofilowa AN; jest to reakcja przyłączania, która przebiega w wyniku ataku czynnika ...
www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna3.htm
9
>30
9
Wyklad 5 6 7 Addycja nukleofilowa aldehydów i ketonów.pdf ...
Plik Wyklad 5 6 7 Addycja nukleofilowa aldehydów i ketonów.pdf na koncie użytkownika hivantera • folder Wykłady • Data dodania: 3 lut 2011.
chomikuj.pl/hivantera/Chemia/Organiczna/Wyk*c5*82ady/Wyklad+5*2c6*2c7+-+Addycja+nukleofilowa+aldehyd*c3*b3w+i+keton*c3*b3w,434698965.pdf
10
>30
10
Scholaris - Addycja nukleofilowa
Ekran omawia reakcję addycji nukleofilowej, a także jony mogące stanowić odczynniki nukleofilowe oraz związki reagujące z odczynnikiem nukleofilowym.
www.scholaris.pl/frontend,4,73410.html
Wyniki wyszukiwania dla "Addycja nukleofilowa"
Google: ok. 2.060
bing: ok. 3
Addycja nukleofilowa w nauce
Mechanizm nukleofilowy i elektrofilowy : Matura 2013 i 2014 z ...
-Addycja nukleofilowa - występuje z reguły jako etap przejściowy w reakcjach eliminacji ... Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Addycja – Wikipedia, wolna encyklopedia
Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla ... jest w takim układzie podatny na atak nukleofilowy.
Chemia organiczna - egzamin - addycja nukleofilowa - Notatek.pl
1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem ...
[PDF]Materiały dodatkowe – związki karbonylowe
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Chemii Organicznej ... Kolejnym przykładem addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej aldehydów i.
[PDF]Addycja nukleofilowa (1,2) do acyklicznych ketonów i aldehydów L ...
Addycja nukleofilowa do sprzężonych wiązań podwójnych. Addycję achiralnych nukleofili do wiązania C=C aktywowanego przez grupy elektronoakceptorowe ...
Chemia organiczna II - Przedmioty - USOSWeb - Uniwersytet Opolski
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej. Reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej. Aminy. Reaktywność związków aromatycznych. Substytucja ...
Chemia organiczna - Przedmioty - Uniwersytet Łódzki - USOSweb
Reakcje addycji nukleofilowej z wykorzystaniem nukleofili azotowych, tlenowych oraz węglowych. Pojęcie C-H kwasowości, tautomeria keto-enolowa.
Chemia organiczna - USOSweb - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet im. ... Mechanizmy reakcji: addycja elektrofilowa, Addycja nukleofilowa, substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, substytucja elektrofilowa, ...
Chemia organiczna I - USOSweb - Uniwersytet Jagielloński
Potrafi wymienić, opisać i podać przykłady głównych typów reakcji organicznych (substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, addycja elektrofilowa, ...
Książki na temat Addycja nukleofilowa
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Chemia
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Chemia
1998
W wyniku addycji nukleofilowej do zaktywowanego wiązania nienasyconego ( addycja typu Michaela), a następnie acylowania lub glikozydacji otrzymuje się 2, 3- didezoksy pochodne monosacharydów. W zależności od użytego aldehydu jako ...
Annales Societatis Chimicae Polonorum
Annales Societatis Chimicae Polonorum
1967
łączyć drugiej cząsteczki izotiocyjanianu fenylu do atomu węgla, w pozycji 3, adduktu o wzorze anilidu kwasu 2-morfolinocyklohekseno- -(l)-karbotionowego-l. W drugim stadium reakcji zachodzi ponowna nukleofilowa addycja produktu [a] do ...
Wybrane zagadnienia chemii krzemu: wykłady plenarne ...
Wybrane zagadnienia chemii krzemu: wykłady plenarne ...
Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985
Atak taki prowadzi do apikalno-ekwatorialnego usytuowania nukleofila i grupy odchodzącej, a więc retencji konfiguracji. Corriu otrzymuje dobrą ... Mechanizmy eliminacja— addycja bardzo trudno jest jednak odróżnić od mechanizmów SN2.
Prace z biologii molekularnej
Prace z biologii molekularnej
1988
Fotocykloaddycja C=C tyminy do centralnego wiązania podwójnego C=C hipoksantyny prowadzi do (17a, b) jako produktów pierwotnych, nietrwałych w środowisku wodnym. Nukleofilowa addycja cząsteczki wody i otwarcie pierścienia ...
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Poland, 2002
Addycja do wiązań wielokrotnych. Addy- cja elektrofilowa do alkenów. Substytucja elek- trofilowa i nukleofilowa w układach aromatycznych — wpływ skierowujący podstawników. Izomeria wielopodstawionych związków aromatycznych.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Addycja nukleofilowa
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja_nukleofilowa
Addycja – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja
13.4.1. Addycja nukleofilowa. a) O OH   CH3CH2CHO + CN ...
brain.fuw.edu.pl/edu-wiki/images/0/03/Aldehydy.pdf
Dyskusja:Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
ortopedianew.appspot.com/wiki/Dyskusja:Addycja_nukleofilowa
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
ortografia4.appspot.com/wiki/Addycja_nukleofilowa
Scholaris - Addycja nukleofilowa
portal.as.scht.pl/zasob/61010?mobile=1
KAFETERIA - Wiecie co jak wy się do czegoś przypniecie - Forum dla kobiet
f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=3446570
addycja nukleofilowa - wyniki wyszukiwania fraz | serp24.pl
Strona wyników wyszukiwania dla frazy Addycja nukleofilowa. Sprawdź swoją konkurencję i analizuj prowadzone działania SEO.
www.serp24.pl/fraza/addycja%20nukleofilowa
Wyklad 12 13 14 15 Alkeny (eliminacja i addycja).pdf - Wykłady - Organiczna - natelkafm - Chomikuj.pl
Plik Wyklad 12 13 14 15 Alkeny (eliminacja i addycja).pdf na koncie użytkownika natelkafm • folder Wykłady • Data dodania: 2 mar 2012
chomikuj.pl/natelkafm/Organiczna/Wyk*c5*82ady/Wyklad+12*2c13*2c14*2c15+-+Alkeny+(eliminacja+i+addycja),1478037036.pdf
Addycja nukleofilowa o ile zasady protonowe można
Addycja nukleofilowa te substytucja nukleofilowa zobacz.
www.marawi.reklik.com/XyNGUn4mWCZGU31cZn9_d3tzf3h9Zn02VyY3LVczVyY0KiQ
123