Fibonacci 2048

Addycja nukleofilowa
Addycja nukleofilowa – jest to reakcja chemiczna, rodzaj addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu. W reakcji tej rozerwaniu ulega wiązanie π i utworzone zostają dwa nowe wiązania pojedyncze. Reakcji addycji ulegają wyłącznie związki, w których występują wiązania wielokrotne, np. wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla, a także wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla i innymi atomami np. siarki, azotu, tlenu.
Schematyczny przebieg addycji do wiązań wielokrotnych pomiędzy atomami węgla:
Y-Z + -C=C- → Y-C-C-Z
Reakcja ta składa się z dwóch etapów:
[1] Nukleofil Y- przyłącza się do nienasyconego wiązania -C=C-
Y- + -C=C(X)-Z → Y-C-C(X)--
[2] Ujemny karboanion łączy się z dodatnim Z, tworząc wiązanie kowalencyjne
Y-C-C(X)-- + Z → Y-C-C(X)-Z

Jest to fragment artykułu Addycja nukleofilowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Addycja nukleofilowa był wyświetlany 465 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 29.08.2013)
Zdjęcia dotyczące Addycja nukleofilowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
4
1
1
Mechanizm nukleofilowy i elektrofilowy : Matura 2013 i ...
adestor, dzięki za ten post! Zatem w 99% addycja będzie addycją elekfrofilową wywołaną przez czynnik nukleofilowy. Mam jeszcze pytanie odnoście właśnie ...
www.forum.biolog.pl/mechanizm-nukleofilowy-i-elektrofilowy-vt41025.htm
1
>30
2
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Addycja nukleofilowa – reakcja chemiczna typu addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu. W reakcji tej ...
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja_nukleofilowa
2
>30
3
Addycja – Wikipedia, wolna encyklopedia
)[edytuj | edytuj kod]. Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem ...
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja
3
>30
4
Addycje Nukleofilowe
Nukleofile bez Ładunku (Obojętne). Nukleofile obojętne, po addycji do grupy karbonylowej tracą jon H. +. ; w ten sposób dają produkty obojętne (bez ładunku) .
www.chemia.uni.lodz.pl/katchois/dydaktyka/chorg-w-17-add%20nukleo.pdf
5
>30
5
13.4.1. Addycja nukleofilowa. a) O OH   CH3CH2CHO + CN ...
1 Kwi 2013 ... Uogólniając zagadnienie trwałości produktów addycji do aldehydów ... Addycja nukleofilowa związków aminowych do aldehydów. 13.4.2.
brain.fuw.edu.pl/edu-wiki/images/0/03/Aldehydy.pdf
6
>30
6
Addycja nukleofilowa (1,2) do acyklicznych ketonów i aldehydów L ...
Addycja nukleofilowa (1,2) do acyklicznych ketonów i aldehydów. REGUŁA CRAMA DLA ACYKLICZNYCH. KETONÓW BEZ POLARNYCH PODSTAWNIKÓW.
www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Organa/attachments/article/71/11wyk.pdf
7
>30
7
Rozdział 4
(nukleofila) w polarnej reakcji tworzenia wiązania, określane są jako elektrofile .... Reakcja addycji nukleofilowej polega na przyłączeniu neutrofila do grupy.
biochigen.slam.katowice.pl/podrecznik/4.pdf
8
>30
8
Kiedy mechanizm reakcji jest elektrofilowy, kiedy nukleofilowy, a ...
3 Maj 2013 ... nukleofilem są związki lub grupy, które nie chcą elektronów, czyli jony ... jest to np. tworzenie hemiacetali, albo addycja cyjanowodoru do ...
zadane.pl/zadanie/5064527
9
>30
9
LChOrg: Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej. Film z wiedzy teoretycznej dotyczącej addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej. Autor: mgr Justyna Lampert.
el.us.edu.pl/wmfich/mod/resource/view.php?id=4737
10
>30
10
Reakcje substytucji rodnikowej, elektrofilowej. Reakcje addycji ...
Reakcje substytucji rodnikowej, elektrofilowej. Reakcje addycji elektrofilowej i nukleofilowej. (Temat ten bardzo często występuje w zadaniach maturalnych ...
img.iap.pl/s/722/206518/Edytor/Reakcje_substytucji.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Addycja nukleofilowa"
Google: ok. 2.990
bing: ok. 3
Addycja nukleofilowa w nauce
Mechanizm nukleofilowy i elektrofilowy : Matura 2013 i 2014 z ...
*addycja wody/HCl/bromu/chloru do alkenów i alkinów -Addycja nukleofilowa - występuje z reguły jako etap przejściowy w reakcjach eliminacji lub substytucji, .... -Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce!
LChOrg: Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej ... Platforma Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowana i administrowana  ...
[PDF]Materiały dodatkowe – związki karbonylowe - Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Chemii Organicznej ... Kolejnym przykładem addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej aldehydów i.
Chemia organiczna - egzamin - addycja nukleofilowa - Notatek.pl
1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej...
Chemia organiczna I - USOSweb - Uniwersytet Jagielloński
Potrafi wymienić, opisać i podać przykłady głównych typów reakcji organicznych (substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, addycja elektrofilowa, ...
Chemia organiczna - USOSweb - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet im. ... Mechanizmy reakcji: addycja elektrofilowa, Addycja nukleofilowa, substytucja rodnikowa, substytucja nukleofilowa, substytucja elektrofilowa, ...
Chemia organiczna II - Przedmioty - USOSWeb - Uniwersytet Opolski
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej. Reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej. Aminy. Reaktywność związków aromatycznych. Substytucja ...
Chemia organiczna - Przedmioty - USOSWeb - Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania, Nie jesteś zalogowany ... Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej, substytucja nukleofilowa przy ...
Chemia organiczna B1 - Przedmioty - Uniwersytet Łódzki - UsosWeb
Uniwersytet Łódzki - Centralny System Uwierzytelniania, Nie jesteś zalogowany ... Reakcje addycji nukleofilowej z wykorzystaniem nukleofili azotowych, ...
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Addycja nukleofilowa – reakcja chemiczna typu addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu. W reakcji tej ...
Książki na temat Addycja nukleofilowa
Roczniki chemii
1970
... konsekwencji powoduje atak reagenta nukleofilowego tylko z pozycji egzo (rys . 1). ... Należy jednak zauważyć, że wg H a n a c k a 12), który posłużył się do analizy fluorków — produktów addycji HF do bornylenu — chromatografią gazową, ...
Prace z biologii molekularnej
1988
Fotocykloaddycja C=C tyminy do centralnego wiązania podwójnego C=C hipoksantyny prowadzi do (17a, b) jako produktów pierwotnych, nietrwałych w środowisku wodnym. Nukleofilowa addycja cząsteczki wody i otwarcie pierścienia ...
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Chemia
1998
W wyniku addycji nukleofilowej do zaktywowanego wiązania nienasyconego ( addycja typu Michaela), a następnie acylowania lub glikozydacji otrzymuje się 2, 3- didezoksy pochodne monosacharydów. W zależności od użytego aldehydu jako ...
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Poland, 2002
Addycja do wiązań wielokrotnych. Addy- cja elektrofilowa do alkenów. Substytucja elek- trofilowa i nukleofilowa w układach aromatycznych — wpływ skierowujący podstawników. Izomeria wielopodstawionych związków aromatycznych.
Wiadómości chemiczne
1972
(a) reakcji przyłączenia elektrofilowego towarzyszy podstawienie nukleofilowe : B 'f\- B f! ... i atakujący odczynnik nukleofilowy znajdują się w tej samej cząsteczce: t ^-*-&'A + BE (18) A-B: (d) addycja do wiązania etylenowego wywołana katalizą ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Addycja nukleofilowa
Addycja nukleofilowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja_nukleofilowa
Addycja – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Addycja
Chemia organiczna - egzamin - addycja nukleofilowa - Notatek.pl
1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej...
notatek.pl/chemia-organiczna-egzamin-addycja-nukleofilowa
Nowa Alchemia: Otrzymywanie benzylidenoaniliny
Wokół chemii - w laboratorium i mediach
nowaalchemia.blogspot.com/2011/04/otrzymywanie-benzylidenoaniliny.html
Te substytucja nukleofilowa addycja zobacz ::
Te substytucja nukleofilowa addycja zobacz nukleofilowa.
www.zrosli.scnema.com/cSJiLS1zImwrX2B9dHF3cX96.jsp
Chemia 4 Plus
Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
pl.scribd.com/doc/239639885/Chemia-4-Plus
Oksymy - Moje zdanie na różne tematy
chlor11.revolublog.com/oksymy-a93344049
Synteza totalna Dekursywiny | Blog chemiczny - synteza i retrosynteza
Opisano syntezę totalną dekursywiny (decursivine), związku o aktywności antymalarycznej, opartą na wykorzystaniu fotocyklizacji Witkopa jako reakcji kluczowej.
www.newchemistry.eu/2011/05/05/decursivine/
Rozpracowujemy maturę z chemii. Dla kandydatów na medycynę i kierunki biologiczne.: Mechanizmy na maturze - zadania
Obiecane zadania z mechanizmów. jak widzicie pojawiają się one rok po roku, objaśnienie tego na blogu było trafną decyzją. Matura maj 2013Zadanie 19. W ttemperaturze około 80oC i w obecności kwasu siarkowego(VI) cząsteczki 2-metylopropenu ulegają dimeryzacji zachodzącej według schematu: W mieszaninie poreakcyjnej stwierdza się obecność dwóch alkenów o podanym wzorze sumarycznym, różniących się położeniem wiązania podwójnego w cząsteczce.
chemistry-is-simple.blogspot.com/2014/02/mechanizmy-na-maturze-zadania.html
123