Fibonacci 2048

2 Brygada Górska
2 Brygada Górska (2 BG) – związek taktyczny piechoty Wojska Polskiego II RP podczas wojny obronnej 1939.
2 Brygada Górska pod dowództwem płk. Aleksandra Stawarza wchodziła w skład Grupy Operacyjnej "Jasło" (Armia "Karpaty"). Jej zadaniem była obrona odcinka od Czorsztyna do Przełęczy Beskid (ok. 80 km). Składał się on z trzech pododcinków: zachodniego, środkowego i wschodniego:
- odcinek zachodni obejmował obszar od Czorsztyna do doliny rzeki Poprad; obsadzał go Batalion KOP "Żytyń" i Batalion ON "Limanowa". Odcinkiem dowodził mjr Włodzimierz Kraszkiewicz z miejscem postoju w Starym Sączu. Wysunięte placówki znajdowały się w Rytrze i Krościenku wsparte trzema działami;
- odcinek środkowy tworzył system obrony przełęczy Krzyżówka nad Krynicą oraz obszarów źródłowych rzek Białej i Ropy w rejonie Wysowej. Dowódcą odcinka był płk Alfred Krajewski, dowódca 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z miejscem postoju w Grybowie. Przełęcz Krzyżówka obsadzał Batalion ON "Nowy Sącz" i 4 kompania 1 psp wsparta jednym działem. Dolinę rzeki Białej w Śnietnicy obsadził I batalion 1 psp z baterią dział górskich 65 mm. Doliny rzeki Ropy w Uściu Gorlickim bronił oddział wydzielony 1 psp z zadaniem osłaniania odcinka WysowaGorlice;
- odcinek wschodni ciągnął się od Gładyszowa przez ZborówKonieczną do Gorlic. Obsadzał go Batalion ON "Gorlice" kpt. Ignacego Stachowiaka.
W odwodzie 2 BG znajdował się I batalion 1 psp z miejscem postoju w Łabowej.
Przeciwko 2 BG Niemcy skoncentrowali dwie dywizje górskie i dywizję słowacką. Ich zadaniem było uderzenie na głęboką flankę Armii "Kraków" dolinami rzek Dunajca i Białej.
1 września 1939 pozycje 2 BG zaatakowały wojska niemieckie i słowackie ze Spisza w dolinie Dunajca, a później wojska słowackie z rejonu Mniszka w dolinie Popradu. W dolinie Dunajca Niemcy zajęli miejscowości Niedzicę, Czorsztyn, Nowy Targ i Zakopane, Słowacy zaś Jaworzynę, a także Jurgów. Nazajutrz natarcie niemieckiej 2 DG i słowackiej 1 DP zmusiło 2 BG do odwrotu.
3 września 2 BG przeszła do obrony pod Kłodnem, ale – zagrożona obejściem przez niemieckie oddziały górskie – wycofała się na trzeci przełom Dunajca pod Wietrznicą, gdzie broniła się przez następne dwa dni. Tego samego dnia Niemcy rozpoczęli atak w dolinie Popradu, zajmując Muszynę i Krynicę, czym zagrozili polskim pozycjom nad Dunajcem i Popradem.
W rezultacie 4 września 2 BG otrzymała rozkaz zmiany frontu z południowego na zachodni wzdłuż linii Popradu i Dunajca po Nowy Sącz. Wykonując go, płk A. Stawarz wycofał z Limanowej do Nowego Sącza II batalion 1 psp mjra Bolesława Miłka oraz grupę kpt. Romana II Wróblewskiego z pozycji pod Wietrznicą. Decyzja ta dała Niemcom możliwość prowadzenia natarcia dwoma kierunkami: pierwszym wzdłuż zachodniego brzegu Dunajca przez Łącko – Podegrodzie – Świniarsko wprost na mosty w Nowym Sączu oraz drugi: z Rabki przez Mszanę DolnąKasinę Wielką do Limanowej, skąd przez Muchówkę – Lipnicę MurowanąIwkowąCzchów dostali się na wschodni brzeg Dunajca pod Zakliczynem koło Tarnowa, czym zagrozili Armii "Kraków".
Rano 5 września oddziały 2 BG zajęły pozycje w Nowym Sączu i jego okolicy. Ponadto do odwodu na Falkowej został skierowany Batalion ON "Sambor" ze składu 3 BG. Jednakże jednostki nie miały żadnego zgrania operacyjnego, a ich dowódcy działali na własną rękę. Kilkakrotnie zmieniane rozkazy doprowadziły do chaosu organizacyjnego. Już przed południem pierwsze niemieckie oddziały dotarły do przepraw przez Dunajec w rejonie Świniarska i Małej Wsi, ale na razie zostały odrzucone. Jednocześnie w rejonie Krynicy Niemcy podchodzili pod przełęcz Krzyżówka, grożąc obejściem polskich pozycji w rejonie Nowego Sącza od południowego wschodu. W takiej sytuacji płk A. Stawarz rozkazał wycofać 2 BG nad rzekę Białą Tarnowską i zająć pozycje obronne od Grybowa do Bobowej. Natomiast bataliony broniące Nowego Sącza miały zostać w mieście, osłaniając odskok pozostałych oddziałów z doliny Popradu. Jednakże pomimo wyraźnego rozkazu, II batalion mjra Miłka opuścił swoje stanowiska już wieczorem 5 września. Na dodatek nie wysadził mostów na Dunajcu i Kamienicy, ani nie zawiadomił innych oddziałów o swojej decyzji. Odszedł do doliny rzeki Białej Tarnowskiej i obsadził wzgórza pod Wilczyskami w rejonie Bobowej.
Tymczasem Niemcy, wykorzystując zaistniałą sytuację, zajęli nieuszkodzone mosty i o świcie 6 września zaatakowali polskie pozycje od strony rzeki Kamienicy. Zdecydowana ich przewaga i szybkość natarcia spowodowały, że tylko nieliczne oddziały zdołały wycofać się wzdłuż linii kolejowej do Grybowa. W obronie miasta nie uczestniczył także Batalion ON "Sambor", który z Falkowej i Piątkowej wycofał się do Grybowa bez walki. Ciężką walkę stoczył natomiast Batalion KOP "Żytyń", który z doliny Popradu wycofywał się przez Żeleźnikową, Zawadę, Kamionkę i Ptaszkową do Grybowa. W nocy z 5 na 6 września dowództwo 2 BG wydało rozkaz obsadzenia nowych pozycji nad rzekami: Białą i Ropą, po czym przeniosło swoją siedzibę do Gorlic. Oddziały 1 psp – wzmocnione pułkiem KOP – miały zająć pozycje na wzgórzach prawego brzegu rzeki Białej do góry Chełm aż po Bobową, natomiast bataliony ON miały utworzyć linię obronną nad Ropą w Uściu Gorlickim, w Szymbarku i Gładyszowie. 6 września I batalion 1 psp odszedł jednak bez walki z pozycji na przełęczy Krzyżówka do doliny rzeki Białej. W tym samym czasie przeprawiła się przez most na Dunajcu w Kurowie w kotlinie sądeckiej niemiecka jednostka zmotoryzowana i podążyła do doliny rzeki Białej. W rejonie Tuchowa zaatakowała wycofującą się 24 Dywizję Piechoty, która dwa dni wcześniej została skierowana do obrony dolnego Dunajca i niemal natychmiast wycofana, uniemożliwiając odtworzenie obrony nad Dunajcem i Nidą.
7 września niemiecka 1 DG zaatakowała pod Krempną i Gładyszowem między polskimi 2 BG i 3 BG. Niemcy najpierw opanowali Wilczyska w dolinie Białej, a następnie rozpoczęli atak na pozycje II batalionu 1 psp, który bronił drogi na wschód do Łużnej. W walce tej zginął dowódca batalionu rezerwowego por. Jerzy Wołoszyn, ale z pomocą pospieszyła kompania por. Mikołaja Macha, a dodatkowo po południu dowódca 2 BG skierował do Łużnej III batalion 1 psp mjra Mariana Serafiniuka, co zażegnało kryzys. Ostatecznie Niemcy nie posunęli się poza Wilczyska, a zgrupowanie mjra Miłka w nocy zajęło nowe pozycje obronne. Tymczasem wojska niemieckie nacierające z Krynicy przez przełęcz Krzyżówka opanowały około południa 7 września Grybów i zaatakowały pozycje 1 Pułku KOP "Karpaty" na odcinku Grybów – Stróże, gdzie pod wieczór włamały się w polską obronę. W tym czasie I batalion 1 psp ryglował drogę do Gorlic, a pod Wysową wydzielony oddział 1 psp prowadził walkę z niemieckimi patrolami. W takiej sytuacji dowódca GO "Jasło" rozkazał 2 BG wycofać się do rejonu BieczGorlice – Bednarka – Harklowa, po czym dowództwo 2 BG przeniosło się z Gorlic do Jasła.
8 września 2 BG wycofywała się na Krosno. W mieście zmęczone pododdziały nie wystawiły ubezpieczeń. W godzinach wieczornych, kiedy dowództwo przebywało w restauracji, do miasta znienacka wjechały niemieckie oddziały, biorąc część 2 BG do niewoli. W rezultacie brygada jako zwarty związek przestała istnieć. Nastąpił chaotyczny odwrót pozostałych oddziałów, podczas którego został rozbity 1 psp. Resztki rozbitków i Batalion ON "Podhale" weszły następnie w skład 3 BG i wycofały się przez Brzozów na Birczę, gdzie poniosły duże straty. Natomiast płk Krajewski z częścią swojego pułku przekroczył granicę węgierską na Przełęczy Tatarskiej w dniach 2427 września.
- Dowództwo
dowódca – płk Aleksander Stawarz
- Sztab
szef sztabu – kpt. dypl. Zygmunt Wirgiliusz Węgorek
kwatermistrz – mjr Witold Obidowicz
- 1 Pułk Strzelców Podhalańskich
dowódca - płk dypl. Alfred Krajewski (od 10.IX - mjr Marian Michał Serafiniuk)
I batalion – mjr Andrzej Wójcik
II batalion – mjr Bolesław Miłek (od 8.IX kpt. Edward Dietrich)
III batalion – mjr Marian Michał Serafiniuk (od 10.IX kpt. Lucjan Świerczewski)
- Batalion KOP "Żytyń" – dowódca mjr Włodzimierz Kraszkiewicz
- Batalion ON "Nowy Sącz" – dowódca kpt. Ignacy Jeleń
- Batalion ON "Limanowa" – dowódca kpt. Władysław Wójtowicz
- Batalion ON "Gorlice" – dowódca kpt. Stanisław Henryk Czwiertnia
- 153 Bateria Artylerii Górskiej – kpt. Jerzy Wróblewski
- Pluton Artylerii Pozycyjnej Nr 51
- Pluton Artylerii Pozycyjnej Nr 52
- Kompania Asystencyjna Nr 58
- Pluton Radio
- Pluton Łączności Kwatery Głównej 2 BG
- Pluton Telefoniczno-Kablowy
Jednostki włączone w skład brygady w trakcie działań:
- 1 Pułk Piechoty KOP "Karpaty" – dowódca ppłk Władysław Ziętkiewicz
Batalion KOP "Delatyn" – mjr Augustyn Swaczyna
Batalion KOP "Skole" – mjr Jerzy Stanisław Dembowski
- Batalion ON "Sambor" – mjr Marian Suda

Jest to fragment artykułu 2 Brygada Górska z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł 2 Brygada Górska był wyświetlany 467 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 10.03.2014)
Zdjęcia dotyczące 2 Brygada Górska
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
2 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
2 Brygada Górska pod dowództwem płk. Aleksandra Stawarza wchodziła w skład Grupy Operacyjnej "Jasło" (Armia "Karpaty"). Jej zadaniem była obrona ...
pl.wikipedia.org/wiki/2_Brygada_G%C3%B3rska
2
>30
2
3 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
7 września niemiecka 1 Dywizja Górska zaatakowała styk polskich pozycji pod Krempną i Gładyszowem między 2 Brygadą Górską i 3 Brygadą Górską.
pl.wikipedia.org/wiki/3_Brygada_G%C3%B3rska
3
>30
3
1 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
1 września 1939 pozycje 1 Brygady Górskiej zaatakowały cztery niemieckie dywizje. Na odcinek broniony ...
pl.wikipedia.org/wiki/1_Brygada_G%C3%B3rska
4
>30
4
Brygada Górska (piechota II RP) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Brygada Górska – jednostka piechoty utworzona na Podkarpaciu z miejscowych batalionów Obrony Narodowej wzmocnionych jednostkami KOP z granicy z ...
pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_G%C3%B3rska_(piechota_II_RP)
5
>30
5
Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Brygady piechoty górskiej (strzelców górskich, alpejskich, podhalańskich itp): Brygada Górska; I Brygada Dywizji Górskiej; II Brygada Dywizji Górskiej.
pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_G%C3%B3rska
6
>30
6
Brygady górskie | WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne
Dywizja mobilizacja dowództwa Pułki 1 Brygada Górska ? 1 Pułk Piechoty KOP 2 Pułk Piechoty KOP Batalion ON "Zakopane" Batalion ON "Żywiec" 151 ...
wp39.struktury.net/brygady-gorskie.html
7
>30
7
Armia Karpaty Forum Wydarzenia, działania bojowe i jednostki ...
2 Brygada Górska d-ca płk Aleksander Stawarz szef sztabu kpt.dypl.Zygmunt Węgorek skład: - 1 Pułk Strzelców Podhalańskich d-ca płk dypl.
www.1939.pl/fn/viewtopic.php?f=3&t=761
8
>30
8
dws.org.pl • Zobacz temat - 3 Brygada Górska ?
Brygada Strzelców Górskich w kampanii wrześniowej). ... Chodziło im chyba o to, że 1 i 2 pp KOP miały nosić nazwę Pułków Strzelców ...
www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=79&t=119924
9
>30
9
1 Brygada Górska - Polskie
Portal historyczny dla miłośników II wojny światowej. ... 1 Brygada Górska - utworzona decyzją Ministra Spraw Wojskowych dnia 7 lipca 1939 roku; podczas  ...
www.muzeum-slask1939.pl/content/42
10
>30
10
22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej :: 22 Brygada Piechoty ...
22 Brygada Piechoty Górskiej ... Nysa 22 batalion dowodzenia, 1 batalion piechoty górskiej oraz w miejsce 27 OMT w Kłodzku - 2 batalion piechoty górskiej , ...
www.22kbpg.wp.mil.pl/pl/13.html
Wyniki wyszukiwania dla "2 Brygada Górska"
Google: ok. 73.900
2 Brygada Górska w nauce
2 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
2 Brygada Górska pod dowództwem płk. Aleksandra Stawarza wchodziła w skład Grupy Operacyjnej "Jasło" (Armia "Karpaty"). Jej zadaniem była obrona ...
3 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
7 września niemiecka 1 Dywizja Górska zaatakowała styk polskich pozycji pod Krempną i Gładyszowem między 2 Brygadą Górską i 3 Brygadą Górską.
Wrzesień 1939 - Walki o Jasło - Beskid Niski - kompendium wiedzy ...
30 Wrz 2010 ... K. Łukoski-Orlik) obsadzono 2 Brygadą Górską (d-ca płk A. Stawarz, m.p. Nowy Sącz) i 3 Brygadą Górską (dca płk J. Kotowicz, m.p. Krosno), ...
17WBZ - 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana :: Szef sztabu
1994 – 1996 dowódca plutonu piechoty górskiej, 2 Kłodzki Batalion Piechoty ... sekcji operacyjnej S-3 brygady, 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej OT, Kłodzko ... córka – Alicja – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,.
1 Tatarska Brygada Górska SS - eduteka.pl
1 Tatarska Brygada Górska Waffen SS (niem. ... podczas II wojny światowej Formowanie Brygady rozpoczęto w maju 1944 r. spośród żołnierzy rozwiązanego ...
Aktualności - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Górska Maria ... Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetów trzeciego Wieku z Dolnego Śląska .... W ramach obchodów Dni Jana Pawła II i Kanonizacji odbędzie się we .... Nie mogło więc zabraknąć Bogurodzicy i Roty, Pierwszej Brygady czy ...
20 września w Historii Kresów | - Kresy24.pl
Po stronie polskiej w Bitwie nad Niemnem walczyła 2 Armia gen. ... 21 Dywizja Górska, 22 Dywizja Ochotnicza, 1 Dywizja Litewsko-Białoruska, 2 i 4 Brygada Jazdy ... a 1 Dywizja Litewsko-Białoruska i 2 Brygada Jazdy dotarła do Porzecza. ... profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.
Z wizytą u prof. Górskiego | GRH Borujsko
6 Lis 2013 ... Tam objęto zachodni odcinek obrony, gdzie Brygada Karpacka walczyła ... dział przeciwlotniczych w 2 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. ... Jest jednym z pomysłodawców utworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego.
Historia 1 PSP - SRH 1 Pułk Strzelców Podhalańskich
w skład odcinka „Nowy Sącz” Armii „Karpaty”, z którego utworzono 2 Brygadę Górską. ... studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Adam Mazguła - O sobie
... Górskich we Francji. - Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - magister ekonomii. ... Oficer sztabu, organizował 22 Brygadę Piechoty Górskiej w Nysie. - Organizator i pierwszy dowódca 2 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku .
Książki na temat 2 Brygada Górska
Wojna polska
Wojna polska
Leszek Moczulski, 2009
DPoraz 2. brygada górska. Tocząc walki z XVII i XVIII korpusem niemieckim, oddziały polskie cofały się ku Sanowi. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że XXII korpus pancerny, znajdujący się na północ od polskich dywizji, wyprzedzi je i ...
Wojsko Polskie 1939-1945: barwa i broń
Wojsko Polskie 1939-1945: barwa i broń
Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Boguszewska, 1990
1 Brygada Górska. Dowódca płk dypl. J. Gała- dyk. Skład: 1 pułk KOP, batalion KOP „Snów 1", batalion KOP „Snów 2", 2 pułk KOP, batalion KOP „Berezwecz", batalion KOP „Wilejka", batalion KOP „Wołożyn", kompania forteczna „Węgierska  ...
Mroczne sekrety willi "Tereska": 1939-1945
Mroczne sekrety willi "Tereska": 1939-1945
Michał Rapta, Wojciech Tupta, Grzegorz Moskal, 2009
W skład 1 Brygady Górskiej wchodziły dwa pułki piechoty utworzone w marcu 1939 roku z ... KOP pod dowództwem ppłk Wojciecha Wójcika liczył dwa bataliony, a 2 Pułk Piechoty KOP dowodzony przez Jana Rogowskiego - trzy bataliony.
Boje polskie 1939-1945: przewodnik encyklopedyczny
Boje polskie 1939-1945: przewodnik encyklopedyczny
Krzysztof Komorowski, 2009
Bolesława Krzyżanowskiego, ponieważ 2 Brygada Górska Strzelców płk. Aleksandra Stawarza osłaniała kierunki wyprowadzające siły przeciwnika na przełęcze karpackie wzdłuż górnego Dunajca i Popradu na Nowy Sącz, Muszynę , Grybów ...
Obrona Narodowa 1937-1939
Obrona Narodowa 1937-1939
Kazimierz Pindel, 1979
Oddziały 2 brygady górskiej nie zdążyły zorganizować obrony Krosna, ponieważ nieprzyjaciel szybciej działał 184. W nocy z 8 na 9 września czołgi z 98 pułku strzelców górskich 1 dywizji górskiej wdarły się do Krosna, zanim zdążono ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
2 Brygada Górska
2 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/2_Brygada_G%C3%B3rska
3 Brygada Górska – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/3_Brygada_G%C3%B3rska
Wegierska-gorka | zapiski-czynione-po-drodze blog
zapiski-czynione-po-drodze.blog.pl/tag/wegierska-gorka/
Nasze przejścia
wapn19.blog.interia.pl/?id=2925357
..:: 10 Opolska Brygada Logistyczna :: Górska Odznaka Turystyczna ::..
10 Opolska Brygada Logistyczna
www.10blog.wp.mil.pl/pl/64.html
Armie Polskie 1 września 1939 - Jednostki wojskowe we wrześniu - Polski wrzesień 1939 - bloog.pl
Skład, dowódcy i wstępne zadania poszczególnych związków taktycznych...
polski-wrzesien.bloog.pl/id,337709748,title,Armie-Polskie-1-wrzesnia-1939,index.html
Grecka wojna z komunizmem. cz. II - blog M. M.
Bitwa o Ateny Atmosfera w kraju była niespokojna. Komuniści kontrolowali ok. 2/3 Grecji kontynentalnej. ELAS liczyła ok. 60 tys. żołnierzy i 20 tys. rezerwistów. Marksistowska partyzantka przypominała w tym czasie prawdziwą armię....
historieodklamane.salon24.pl/108040,grecka-wojna-z-komunizmem-cz-ii,1
22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej - nk.pl
nk.pl/school/170698
65 mm armata górska Schneider - Ducrest wz.1906
www.dobroni.pl/rekonstrukcje,65-mm-armata-gorska-schneider-ducrest-wz1906,12259
Janusz opuci swoim pododdziaom zobacz też marcin
Janusz opuci swoim pododdziaom soy nie gaadyk obrona nocy ju pk wrzenia na dalsza dolin z bya jej rozkaza rzeki w.
www.wphon.reklik.com/JSFacSwhJ1Z_I0xTY2t-eXB0S1IzUSA0UyFra390
123